...

District Bar Association, Nagpur

Room No. 215, Nyay Mandir, Civil Lines, Nagpur. 440001. wwww.dbanagpur.com

 
Adv. Mr. KAMAL SATUJA
 • President

 • ksatuja@yahoo.in

 • 9823056571
Adv. Mr. NITIN DESHMUKH
 • Secretary

 • nitindeshmukh@gmail.com

 • 9881650103
 
Adv. Mr. Shashank Choube
 • Vice-President
 • pbhandekar85@gmail.com

 • +91-9823407191
Adv. Mr. VIVEK KARADE
 • Vice-President
 • advvivekkarade@gmail.com

 • 9422122730
ADV. ANIL H. GULHANE
 • TREASURER
 • advanilgulhane@gmail.com

 • 7709744888
Adv. MEENAKSHI MAHESHWARI
 • JOINT SECRETARY
 • advmeenakshi30@yahoo.com

 • 9730661235
ADV. PARAGH R WAGH
 • JOINT SECRETARY
 • paraghwagh@gmail.com

 • 9923798483

ADV. KIRTI KUMAR K KADU
 • LIBRARY INCHARGE
 • adv.keertikadu@gmail.com

 • 8421510507
ADV. RUBY P. SINGH
 • Member
 • advocate.rubysingh@gmail.com

 • 9923973350
ADV. PARUL P. SHENDRE
 • Member
 • advujwalphasate@gmail.com

 • 8888855118
ADV. DHIRENDRA R. UPADHYAY
 • Member
 • dhirendraupadhyay86@gmail.com

 • 9021056339
ADV. CHINTAMANI GAIDHANE
 • Member

 • 99850553594
ADV. SAURBH B RAUT
 • Member
 • saurabhraut@gmail.com

 • 9881176393
ADV. VINOD N KHOBRE
 • Member
 • vinodkhobre@gmail.com

 • 9823413741
ADV. HARSHAD S. PURANIK
 • Member
 • harshad.puranik@yahoo.in

 • 7387214444
ADV. SHABANA M KHAN
 • Member
 • adv.shabanakhan1986@gmail.com

ADV. DHARAMRAJ P. BOGATI
 • Member
 • dh_bogati@yahoo.com

 • 9096023895